Szansa na pozyskanie dofinasowania w ramach programu Ścieżka SMART


Uzyskaj pomoc w napisaniu wniosku i zdobądź dofinansowanie!

Abyśmy mogli zdążyć z opracowaniem dla Ciebie wniosku, zgłoś się do nas w ciągu:

00 Dni
00 Godzin
00 Minut
00 Sekund

Co oferuje program Ścieżka SMART?

Brak ograniczeń wysokości kwoty dofinansowania

Dofinansowanie do 80% w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanych działań w projekcie
Rodzaje naborów: 

1.  Konsorcja MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO (15.12.2023-08.02.2024)

2. 3 nabór dla MŚP i dużych przedsiębiorstw (06-10.2024)


Co oferuje firma GO GLOBAL GROUP?

 • Skuteczne napisanie wniosku o dotacje,
 • Doradztwo lub współpraca w zakresie efektywnego zrealizowania projektu,
 • Wsparcie w rozliczeniu projektu.

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w rozwoju ich firm zarówno pod kątem formalnym, finansowym jak i biznesowym.


Jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie?

Jakie przedsiębiorstwa kwalifikują się do programu?

 • Oferta skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). 
 • PARP jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych za nabór odpowiedzialny jest NCBiR.

Na co można przeznaczyć środki?

Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.


Moduł B+R – w jego ramach możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.


Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.


Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.


Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.


Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.


Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia.


Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.


Typy projektów objętych dofinansowaniem

Moduł B+R 

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu B+R realizowanego przez MŚP – bez limitu.

Intensywność pomocy na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych nie może przekroczyć:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych; 
 • 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

Intensywność może zostać zwiększona do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w następujący sposób:

 • o 10% dla średnich przedsiębiorców, 
 • o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców, 
 • o 15% gdy wyniki prac B+R przeprowadzonych w ramach modułu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz, bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.


Moduł Wdrożenie Innowacji ​

Intensywność pomocy na wydatki w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:

 • limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U.poz. 2422) w przypadku Regionalnej pomocy inwestycyjnej; 
 • 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;
 • 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności; 
 • 50% w przypadku pomocy de minimis innej niż przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy; 
 • 100% w przypadku pomocy de minimis przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy.

  Nie czekaj! Podejmij pierwsze kroki w kierunku rozwoju Twojej firmy już dzisiaj!

  Wypełnij formularz, skontaktujemy się niebawem.


  GO GLOBAL GROUP to zespół doświadczonych ekspertów od lat wspierających rodzime przedsiębiorstwa w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, wchodzenia na rynki zagraniczne oraz rozwijania eksportu.

  .